Välkommen till Nordsjö bygghantverk AB

Nordsjö bygghantverks företagsidé är att med traditionella tekniker utföra renoveringar av äldre byggnader samt att utföra nytillverkning med gamla metoder. Grunden för företaget är ett stort intresse för vårt kulturarv.

 

Under de senaste åren har vi sett ett ökande intresse för kulturminnesvård och bevarande av gammalt hantverk som dessutom är mer miljövänligt. Precis som Da Capos Hantverksskola tycker vi att hantverk är ett nödvändigt redskap för att restaurera och vårda kulturhistoriska byggnader. Utan kunskap i hantverksutförande riskerar också de materiella värdena att gå förlorade. Hantverk utgör därför en del av kulturarvet, som många människor också tillskriver ett egenvärde.

 

 

 

Aktuellt

  • Per Olsson har blivit tilldelad titel av årets hantverksmästare i Uppsala län och erhållit hantverksmästarpriset från Målamästare C.E. Lindgrens stiftelse! Grattis!
  • Vi har ny faktureringsadress, se under kontakta oss.
  • Vi har tagit fram en modell på bord i tretumsplank, se under just nu.
  • Repotage om logen Vattholma i UNT. Se under Om företaget.